Scrolla

Akademiska Föreningen är en stor ideell studentförening i Lund som under sig samlar studentkultur i alla dess former

Akademiska Föreningen är en ideell förening av och för studenter vid Lunds universitet. Syftet med Akademiska Föreningen är att samla och bredda kultur- och föreningslivet. AF tillhandahåller stödfunktioner och lokaler för AFs utskott, anslutna föreningar och privatpersoner. Genom detta möjliggörs små som stora initiativ som berikar Lunds studentliv och gör Lund till en attraktiv stad.


Verksamheter

Akademiska Föreningen har en mängd olika utskott och föreningar som tillsammans bidrar till skapandet av ett brett utbud av engagemang. Ambitionen är att det ska finnas något för alla, samt att utveckla och förbättra det akademiska livet i Lund. Ambitionsnivån för ditt engagemang väljer du själv och det som passar dig. Du kan antingen gå på aktiviteterna som besökare eller vara en del av det. Det finns ingen gräns för hur många verksamheter man får vara med, du kan vara med i flera samtidigt. Har du några frågor om verksamheterna är du alltid välkommen att kontakta AFs programchef. Du kan läsa mer om våra verksamheter här.


Historia

År 1830 fanns det ca 400 studenter i Lund. Nationernas ekonomiska förutsättningar att hålla sig med egna lokaler var dåliga, och deras verksamhet var därför ganska blygsam. Några kårer fanns överhuvudtaget inte. En gemensam samlingspunkt för stadens studenter var önskvärd, och Akademiska Föreningen grundades av nationerna tillsammans med en samling yngre lärare vid universitetet. På nyåret 1830 bildades Akademiska Föreningen. Inte som man skulle kunna tro för att ta tillvara studenternas intressen, utan faktiskt mer för att hålla reda på dem. Föreningen växte snabbt och man fick snart behov av större lokaler och arbetet med att bygga upp AF-borgen tog fart. Borgens ursprungliga delar stod klart 1851 och sedan dess har den byggts om och till vid ett flertal tillfällen.


AF-borgen

Akademiska Föreningen är samlingspunkten för studentorganisationer i Lund. Här huserar AFs utskott och erkända föreningar, men även nationer och kårer.  Här finns även plats för flera oberoende studentföreningar samt studentkårernas paraplyorganisation LUS, nationernas samarbetsorgan Kuratorskollegiet och Tegnérs Matsalar, för att nämna några av hyresgästerna.

Om du letar efter studieplatser är Athen studenternas vardagsrum! Lokalen finns på entréplan i AF-borgen och har gångavstånd till Tegnérs Matsalar. Athen är öppet alla dagar 9-17 och har tillgång till trådlöst internet. Det finns plats både för dig som vill kunna prata och diskutera, men även en tyst läsesal för dig som vill. Bredvid Athen finner du även Studentinfo, där du kan få svar på alla dina frågor om Lunds stad, Lunds kommun och såklart Akademiska föreningen.

Utskott