Studentaftonutskottet

Studentaftonutskottet

Oberoende forum för samtal och debatt.
Studentaftontraditionen inleddes 1905 och sedan dess arrangerar Studentaftonutskottet aftnar på Akademiska Föreningen i Lund. I över hundra år har Studentaftonutskottet inbjudit forskare, musiker, politiker, författare, kungligheter, journalister, debattörer, regissörer, företagsledare och konstnärer. En Studentafton inleds på klassikt manér med att gästen håller ett anförande, varefter publiken ges tillfälle att ställa frågor. Studentaftnarna kan dock vara varierande i sin karaktär och bildvisningar, konserter, stand-up, debatter och modevisningar förekommer också.
Många kontroversiella talare har gästat Studentaftnarna genom årens lopp och Studentafton har därför kommit att kallas ”Sveriges friaste talarstol”. Studentaftonutskottets uppgift är att värna det fria ordet samt att vara ett forum för samtal och debatt. Studentaftonutskottet är en politiskt och religiöst obunden organisation, vilket innebär att utskottet inte nödvändigtvis sympatiserar med de inbjudna talarnas åsikter eller handlingar. Akademiska Föreningens Studentaftonutskott är fristående från Lunds universitet.
Studentaftnarna äger traditionellt rum i Akademiska Föreningens lokaler på Sandgatan 2 och är rabatterade för medlemmar i Studentlund.

Kontaktuppgifter