Scrolla

Kontakta din kår på din utbildning eller nationen som du är med i/vill vara med i:

Humanistiska och teologiska studentkåren – exp@hts.lu.se
Juridiska Föreningen – jf@jf.se
LundaEkonomerna – info@lundaekonomerna.se
Lunds Naturvetarkår – luna@luna.lu.se
Samhällsvetarkåren – info@samhallsvetarkaren
Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö – sprakror.skfm@gmail.com
Medicinska Föreningen – vice@mfskane.se
Sydsvenska Sjukgymnastinstitutet (SSGI) – vice@ssgi.nu
Vårdvetenskapliga Studentföreningen (VÅVS) – ordf@vavslund.se
Studerar du vid LTH eller är Doktorandstuderande? Kontakta din nation för hjälp!

Blekingska Nationen – expen@blekingska.se
Göteborgs Nation – info@goteborgsnation.com
Hallands Nation – expen@hallandsnation.se
Helsingkrona Nation – expen@helsingkrona.se
Kalmar Nation – q@kalmarnation.nu
Kristianstads Nation – expen@krnation.se
Lunds Nation –  info@lundsnation.se
Malmö Nation – expen@malmonation.com
Sydskånska Nationen – expen@sydskanska.se
Västgöta Nation – nationen@vgnation.se
Wermlands Nation – exp@wermlandsnation.se
Östgöta Nation – expen@ostgota.nu

Hälsningsgillet: halsningsgille@studentlund.se – för frågor kring Hälsningsgillet, både för utställare och besökare.

Emanuel Evers, Studentlundskoordinator – för frågor kring studentlunds samarbete maila koordinator@studentlund.se
Alla medlemsfrågor ska gå igenom din nation eller kår.


Johannes Svensson, Verkställande sekreterare administration TRF

En lista över vanliga frågor hittar du här. Om din fråga inte besvaras, kontakta din kår eller en nation i första hand.