Scrolla

Undrar du över något eller har med problem med ditt medlemskap?

Medlemskapet i Studentlund administreras av Terminsräkningsföreningen (TRF). På deras hemsida hittar du en lista på vanliga frågor och svar. Hittar du inte svar på dina frågor, kontakta din nation eller kår.

Vill du veta mer om Studentlund? Läs mer här eller kontakta oss här!

Vem får bli Studentlundsmedlem?

Berättigade att gå med i studentlund är studenter vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola samt studenter i vid f.d Öresundsuniversitetet: Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Högskolan Kristianstad, Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamns universitet, Malmö Universitet, Roskilde Universitet & Sveriges lantbruksuniversitet.

Hur byter jag nation?

Byta nation kan du endast göra i början av terminen innan du har betalat din terminsräkning. För att byta nation besöker du den nation du vill byta till och ber dem att administrera bytet. Undantag gäller om du är ny medlem i Studentlund, då kan du byta nation hur du vill din första termin.

Hur byter jag kår?

Du kan endast byta kår om du bytt studieinrikting då din kår är relaterat till den fakultet du studerar vid. För att byta kår kan du besöka din nation eller den kår du byter till och ber dem administrera bytet.

Vid byte till teknologkåren så kan de ej administrera bytet då de inte tillhör studentlund.

När öppnar registreringen för terminen?

Medlemssystemet öppnar för nästkommande termin i samband med antagningsbeskeden som kommer i början av juli för höstterminen och i december för vårterminen. Observera att ditt medlemskap inte är fullbordat förrän du skrivit in dig i en nation.

När öppnar inskrivningsperioden?

Under inskrivningsperioden håller nationerna öppet 10-18 varje vardag för att du enkelt ska kunna besöka dem och skriva in dig.  Nationerna sätter nytt datum för denna inför varje ny termin, så besök nationernas Facebook för att hitta exakta datumen för inskrivningsperioden.

Jag missade inskrivningsperioden, kan jag fortfarande fullborda mitt medlemskap?

Ja självklart! Du kan skriva in dig på nation när som helst under terminen, skillnaden är att du behöver besöka nationen under expeditionstid, denna information hittar du under vardera nation här på hemsidan.

Hur köper jag ett gästkort?

Gästkort kan köpas fysiskt på nationerna under expeditionstid, eller digitalt i STUK-appen. Du hittar oss i appen genom att söka på “Kuratorskollegiet”.

Gästkort kan endast köpas av studerande vid andra högskolor och universitet i Sverige samt motsvarande lärosäten i utlandet. Elever vid folkhögskola, Folkuniversitetet, komvux, eller kvalificerad yrkesskola som är CSN-berättigade är även berättigade att köpa gästkort. Gästkort säljs inte till studerande vid Lunds universitet, dessa har istället möjlighet att bli medlemmar i Studentlund. Undantag från denna regel är studenter vid Campus Helsingborg och studenter som läser LU-kurser på distans.

Jag är på praktik vid Lunds Universitet, kan jag ändå bli medlem?

Har du ett temporärt personnummer samt kan styrka att du är på praktik vid Lunds Universitet kan du bli medlem. Det kan krävas lite extra steg, men be då nationen kontakta KuratorsKollegiet för hjälp.

Vart hittar jag mitt Studentlundsmedlemskap?

När du har registrerat dig som medlem på Studentlund och skrivit in dig på en nation kan du ladda ner appen Studentkortet (STUK) för att hitta ditt digitala medlemskort.