Scroll down

Wondering about something or having problems with your membership?

Membership of Studentlund is administered by the Terminsräkningsföreningen (TRF). On their website you will find a list of frequently asked questions and answers. If you do not find the answers to your questions, please contact your nation or union.

Want to know more about Studentlund? Read more here or contact us here!

Who can become a member of Studentlund?

Eligible to join Studentlund are students at Lund University or Lund University of Technology as well as students at the former Öresund University: Copenhagen Business School, Technical University of Denmark, Kristianstad University, School of Architecture, University of Copenhagen, Malmö University, Roskilde University & Swedish University of Agricultural Sciences.

How do I change nation?

Byta nation kan du endast göra i början av terminen innan du har betalat din terminsräkning. För att byta nation besöker du den nation du vill byta till och ber dem att administrera bytet. Undantag gäller om du är ny medlem i Studentlund, då kan du byta nation hur du vill din första termin.

How do I change unions?

You can only change your union if you have changed your field of study as your union is related to the faculty you are studying at. To change your union, you can visit your nation or the union you are changing to and ask them to administer the change.

Vid byte till teknologkåren så kan de ej administrera bytet då de inte tillhör studentlund.

When does registration for the semester open?

The membership system opens for the next semester in connection with the admission notices that come in early July for the fall semester and in December for the spring semester. Please note that your membership is not complete until you have enrolled in a nation.

When does the enrolment period open?

During the enrolment period, the nations are open 10-18 every weekday so that you can easily visit them and enrol. The nations set a new date for this before each new semester, so visit the nations' Facebook to find the exact dates of the enrolment period.

I missed the enrolment period, can I still complete my membership?

Yes, of course! You can enroll in a nation at any time during the semester, the difference is that you need to visit the nation during expedition time, this information can be found under each nation here on the website.

How do I buy a guest card?

Gästkort kan köpas fysiskt på nationerna under expeditionstid, eller digitalt i STUK-appen. Du hittar oss i appen genom att söka på “Kuratorskollegiet”.

Gästkort kan endast köpas av studerande vid andra högskolor och universitet i Sverige samt motsvarande lärosäten i utlandet. Elever vid folkhögskola, Folkuniversitetet, komvux, eller kvalificerad yrkesskola som är CSN-berättigade är även berättigade att köpa gästkort. Gästkort säljs inte till studerande vid Lunds universitet, dessa har istället möjlighet att bli medlemmar i Studentlund. Undantag från denna regel är studenter vid Campus Helsingborg och studenter som läser LU-kurser på distans.

I am a trainee at Lund University, can I still become a member?

If you have a temporary social security number and can prove that you are on an internship at Lund University, you can become a member. It may require some extra steps, but ask the nation to contact KuratorsKollegiet for help.

Where can I find my Studentlund membership?

Once you have registered as a member on Studentlund and enrolled in a nation, you can download the app Studentkortet (STUK) to find your digital membership card.