Scrolla

Lunds universitets studentkårer

Lunds universitets studentkårer, LUS, är en samarbetsorganisation för studentkårer vid Lunds universitet. LUS verkar för de studerandes intressen gentemot Lunds universitet, kommun och region. LUS utgör valorgan för Lunds universitets studenter och doktorander till alla universitetsgemensamma styrelser, nämnder och råd. LUS ansvarar även för en rad studentserviceverksamheter, som tidningen Lundagård, Kreditkassan, BoPoolen, Stiftelsen Lillsjödal och Lundakarnevalen. LUS hemsida

Tidningen Lundagård

Tidningen Lundagård är Lunds studenters egen fristående tidning, grundad 1920. Lundagård granskar universitetet och studentvärlden och bjuder på reportage om spännande personer och händelser. Lundagård är dessutom en arena för debatt i frågor som rör universitet och studentvärlden.

Kreditkassan

Kreditkassan är en av Lunds Universitets Studentkårs (LUS) driven stiftelse vilken lånar ut pengar till behövande studenter vid Lunds universitet. De finns på AF-borgens fjärde våning. Se öppettider på hemsidan.

BoPoolen.nu

Bopoolen är en internetportal för andrahandsuthyrning av bostäder – www.bopoolen.nu. Privatpersoner lägger ut annonser över lediga soffor, rum och lägenheter som bostadslösa kan svara på. BoPoolens kontor ligger på tredje våningen i AF-borgen.

Stiftelsen Lillsjödals friluftsgård

Lillsjödal ligger strax utanför Sösdala i Hässleholms kommun. Lillsjödal har totalt 40 sängplatser och kan hyras av både studenter och icke-studenter. Studenter hyr dock Lillsjödal till ett billigare pris.  Lillsjödal passar för exempelvis styrelseöverlämningar, terminskickoffer eller liknande och ligger naturskönt med en sjö runt knuten. Lillsjödal ägs och administreras av en stiftelse knuten till LUS.