Kontakta Akademiska Föreningen

Adress: Sandgatan 2, 223 50 Lund
Telefon: 046-38 49 00
E-post: af@af.lu.se
Hemsida: www.af.lu.se

För frågor kring inskrivning/registering/medlemskap i Studentlund ska du kontakta din kår eller nation.

Akademiska Föreningens expedition hittar du på tredje våningen i AF-borgen.

AF:s verksamhetschef
Verksamhetschefen är Akademiska Föreningens högsta verkställande person och leder AF:s dagliga verksamhet.
E-post: verksamhetschef@af.lu.se
Tel: 0705 – 08 38 27

AF:s kommunikationschef
Kommunikationschefen agerar vice verksamhetschef och ansvarar för AF:s marknadsföring och kommunikation.
E-post: kommunikationschef@af.lu.se

Tel: 0705 – 08 39 72

AF:s programchef
Programchefen ansvarar för AF:s interna verksamhet och utbud.
E-post: programchef@af.lu.se

Mob: 0702-99 10 50

AF:s Edil
Edilen sköter kontakten mellan AF och de studentorganisationer och föreningar som hyr lokaler i AF-borgen.
E-post: edil@af.lu.se
Tel: 046-38 49 04

AF:s bostadsombudsman
Bostadsombudsmannen, ”bomben”, tar hand om studenternas bostadsfrågor och problem som kan uppkomma inom Stiftelsen AF Bostäder.
E-post: bomben@afbostäder.se
Tel: 046-19 15 13