Scrolla

Kuratorskollegiet, kanske mer känt som KK, är ett samarbetsorgan mellan tolv av Lunds studentnationer (ej Smålands).

KK grundades 1927 grundades av Tage Erlander (kurator på Wermlands nation 1926-29 och sedermera statsminister) och allt sedan dess har samarbetet fortskridit. Samarbetet gäller i första hand frågor som rör nationerna gemensamt gentemot t ex universitet, AF, kårer, regering och kommun. Till sin hjälp för gemensamma nationsfrågor finns sex underkollegier som arbetar med inom mer specifika områden: Idrottskollegiet, NATU-kollegiet, Körkollegiet, Internationella kollegiet och Tidningskollegiet. Verksamheten drivs central av en ordförande och en vice ordförande.

Aktiviteter som sker i KK:s regi är bl a Tandemstafetten, en cykeltävling som genomförs i maj mellan Göteborg och Lund, samt Siste April-lekarna i Lundagård. I parken hålls traditionella tävlingar mellan nationerna. Grenarna är brännboll, stafett och det mest prestigefulla, dragkampen. Dessa lekar har bedrivits ända sedan sekelskiftet och är en av de saker som gör Lund till en härlig studentstad.

Kontaktuppgifter

Adress. Sandgatan 2, 223 50 Lund
Telefon. 0706-05 11 31
E-post. kk@kuratorskollegiet.se
Hemsida. www.kuratorskollegiet.se
Exptid. Efter överenskommelse.