Kuratorskollegiet

Kuratorskollegiet

Kuratorskollegiet (KK) är ett samarbetsorgan mellan tolv av Lunds studentnationer (ej Smålands).

Kuratorskollegiet (KK) grundades 1927 av bland andra Tage Erlander, då kurator på Wermlands nation. Allt sedan dess har samarbetet fortskridit. Samarbetet och diskussionerna inom KK handlar som oftast om frågor som berör alla 12 nationer inom samarbetsorganet. Kuratorskollegiets praktiska arbete leds av en ordförande och en vice ordförande som är heltidsarvoderade. Samarbetet gäller i första hand frågor som rör nationerna gemensamt gentemot exempelvis universitet, AF, kårer, regering och kommun.

Verksamhet
Utöver det praktiska arbetet finns det tre underkollegier som arbetar med gemensam nationsverksamhet inom mer specifika områden: Idrottskollegiet, NATU-kollegiet och Internationella kollegiet. Det är exempelvis Idrottskollegiet som tillsammans med KK:s presidium arrangerar den traditionsenliga Tandemstafetten, och NATU-kollegiet som arrangerar de årliga Näst siste april-lekarna. Mer information om underkollegierna och dess verksamheter finner ni på vår hemsida, där ni även finner underkollegiernas facebooksidor: https://kuratorskollegiet.se/about/under-kollegier/.

Gästkort
Är du student vid annan ort på besök i Lund? Köp ett gästkort och få tillgång till Lunds ljuvliga studentliv! Gästkorten ger dig, som inte är berättigad att gå med i Studentlund, temporär tillgång till nationernas verksamhet. Du kan köpa gästkort på två sätt:

1. Besök någon av våra tolv samarbetsnationer under deras expeditionstider. Där visar du upp legitimation och ditt giltiga studentbevis, och får sedan köpa ett fysiskt gästkort. Vill du köpa ett gästkort till en kompis så går det bra, se bara till att ha bild på personens ID och studiebevis.
2. Ladda ner STUK-appen och sök efter “Kuratorskollegiet”. Följ stegen i appen och ladda upp informationen som krävs. Många digitala gästkort godkänns automatiskt, men vissa måste godkännas manuellt av oss. Detta görs tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 14.00. Se därför till att du sökt ditt gästkort i god tid, ifall ditt kort måste gå genom oss. Ditt digitala gästkort kommer sedan dyka upp i appen, och funkar exakt likadant som det fysiska. Du kan enbart ansöka om digitalt gästkort till dig själv.

Godkänt studentbevis är ett intyg eller studentkort från den högskola eller universitet du studerar på. För att vara giltigt ska det visa personnummer, vilket lärosäte du studerar på och att du studerar just den här terminen. Ett intyg ska även vara stämplat och underskrivet samt innehålla namn och/eller personnummer och gärna bild. Ett exempel på godkänt studentbevis kan alltså vara ett nyligen nedladdat registreringsintyg från LADOK. Vissa studentkort kan också vara giltiga studentbevis, om de innehåller all nödvändig information, men studentkort eller passerkort med giltighetstid över flera terminer är alltså exempel på icke giltiga studentbevis.

Gästkort kan endast köpas av studerande vid andra högskolor och universitet i Sverige samt motsvarande lärosäten i utlandet. Elever vid folkhögskola, Folkuniversitetet, komvux, eller kvalificerad yrkesskola som är CSN-berättigade är även berättigade att köpa gästkort. Gästkort säljs inte till studerande vid Lunds universitet, dessa har istället möjlighet att bli medlemmar i Studentlund. Undantag från denna regel är studenter vid Campus Helsingborg och studenter som läser LU-kurser på distans.

Ett gästkort gäller i en vecka och kostar vanligtvis 100 kronor. Under Siste april-veckan kostar ett gästkort 150 kronor.

Notera att ett gästkort inte ger fritt inträde till nationsaktiviteterna. Kortet berättigar endast till inträde vid nationsverksamhet på samma villkor som gäller för medlemmar i Kuratorskollegiets medlemsnationer, d.v.s. att man kan komma in på alla nationer i Kuratorskollegiet. Man måste således fortfarande ha biljett eller betala inträde för att faktiskt komma in på evenemangen. Vid entrén ska gästkort, studentlegitimation och identitetskort uppvisas.

Kontaktuppgifter