Kuratorskollegiet

Kuratorskollegiet

Kuratorskollegiet (KK) grundades 1927 av bland andra Tage Erlander, då kurator på Wermlands nation. Allt sedan dess har samarbetet fortskridit. Samarbetet och diskussionerna inom KK handlar som oftast om frågor som berör alla 12 nationer inom samarbetsorganet. Kuratorskollegiets praktiska arbete leds av en ordförande och en vice ordförande som är heltidsarvoderade. Samarbetet gäller i första hand frågor som rör nationerna gemensamt gentemot exempelvis universitet, AF, kårer, regering och kommun.

Har du frågor om Kuratorskollegiets verksamhet? Besök deras hemsida (www.kuratorskollegiet.se) alternativt kontakta presidiet på kk@kuratorskollegiet.se.

En del av Studentlund
För att kunna ta del av samtliga KK-nationers stora utbud måste man bli medlem i Studentlund! Detta kan man göra genom att gå in på Studentlunds hemsida. Efter det är det bara att skriva in sig på en nation! Detta gör även att du fullbordar studentlundsmedlemskapet. Observera att du måste göra bägge stegen för att få ett komplett och giltigt Studentlundsmedlemskap. Observera att du kan inte vara medlem i endast en kår eller endast en nation inom studentlund –
Studentlund är ett paket som innehåller samtliga tre ben i studentlivet- kårerna, nationerna och Akademiska föreningen (AF)!
När du skrivit in dig på en nation kommer du få ett studentlundskort som gör att du har tillgång till samtliga 12 KK-kopplade nationer!

Gästkort
Student vid annan ort på besök i Lund? Köp ett gästkort och få tillgång till Lunds ljuvliga studentliv! Från och med nu säljer vi även digitala gästkort! För att få tillgång till Lunds studentliv behöver du studera i Lund och vara medlem i Studentlund.
Men! Ifall du studerar vid ett annat universitet eller högskola finns dock möjligheten att köpa ett gästkort för en begränsad tidsperiod! Du kan i nuläget köpa gästkort på två sätt:

1. Besök någon av våra tolv samarbetsnationer under deras expeditionstider. Där visar du upp
legitimation samt din studentlegitimation från ditt lärosäte. Då får du köpa ett fysiskt litet kort som
ger dig tillgång till Lunds studentliv i en vecka.
2. Ladda ner appen Keyflow och sök efter “Gästkort i Lund”. Följ stegen och ladda upp
dokumenten som krävs. Kuratorskollegiet kommer sedan att godkänna gästkort När ditt gästkort
är godkänt kommer du få ett SMS – samma sak ifall vi nekar ditt gästkort. SMS:et innehåller då
också information om varför du blivit nekad.

Ifall du köper gästkortet digitalt får du ett digitalt gästkort i appen, som funkar exakt som det fysiska. Ett vanligt gästkort kostar 100 kronor och gäller en vecka. Under Siste april och Karnevalen kostar ett gästkort 150 kronor och gäller en vecka. Notera att ett gästkort inte ger fritt inträde till nationsaktiviteterna. Kortet berättigar till inträde vid nationsverksamhet på samma villkor som gäller för medlemmar i Kuratorskollegiets medlemsnationer, d.v.s. man kan komma in på alla nationer i Kuratorskollegiet. Vid entrén ska gästkort, studentlegitimation och identitetskort uppvisas.

Godkänd studentlegitimation är ett studentkort eller ett intyg från den högskola eller universitet man studerar på. Giltigt kårkort med namn och födelsedatum är alltså en godkänd studentlegitimation. Ett intyg ska vara stämplat och underskrivet samt innehålla namn och/eller personnummer och gärna bild. Gästkort kan endast köpas av studerande vid andra högskolor och universitet i Sverige samt motsvarande lärosäten i utlandet. Studentkort ska uppvisas vid köp av gästkort. Elever vid folkhögskola, Folkuniversitetet, komvux, eller kvalificerad yrkesskola får således ej köpa gästkort. Gästkort kan inte köpas av studerande vid Lunds universitet. Dessa har istället möjlighet att bli medlem i Nation. Undantag från denna regel är studenter vid Campus Helsingborg, som ges möjlighet att köpa gästkort.

Kontaktuppgifter