Valberedningens nominering till Verkställande Sekreterare Administration 2024/2025

Valberedningens nominering till Verkställande Sekreterare Administration 2024/2025

Studentlunds valberedning har beslutat att nominera Johan Jörlert till Verkställande Sekreterare
Administration för 2024/2025 med röstantalet 4 mot 0.

Johan innehar rollen som Verksamhetschef för Akademiska Föreningen (AF) under verksamhetsår
23/24 och satt innan dess som proqurator ekonomi (PQE) på Sydskånska nation. Dessutom sitter
Johan i flera olika styrelser, bland annat KKs, AF Bostäders, Gerdahallens, men även TRFs styrelse
där han suttit som adjungerad under sitt verksamhetsår. Johan vill bidra med sina mångsidiga
erfarenheter från studentlivet och som VSA kommer Johan sträva efter att hålla skeppet flytande, ha ett övergripande perspektiv på medlemsorganisationerna och vara drivande i gemensamma projekt.
Johan har även en god förståelse för TRFs utvecklingsarbete och insikter om nödvändiga åtgärder för att säkerställa en långsiktig funktionalitet för TRF. Johans kompetens är omfattande och han är lugn, eftertänksam och har ett starkt engagemang för studentlivet och dess bakomliggande arbete.

Valberedningen är övertygade om att Johan Jörlert kommer göra ett utmärkt jobb som Verkställande Sekreterare Administration för 2024/2025

Valet av VSA sker på Terminsräkningsföreningens stämma torsdagen den 23 maj. Motkandidaturer
till valberedningens nominering skickas till valberedningen på valberedning@studentlund.se senast
torsdagen den 16 maj klockan 23:59. Eventuella motkandidaturer kungörs den 17 maj.

Valberedningen genom
Lotta Flink
Ordförande för Studentlunds valberedning
Lund den 13 maj 2024

Kontaktuppgifter