Kuratorskollegiet.

Idrottskollegiet

Idrottskollegiet

Idrottskollegiet (IK) är ett underkollegium till Kuratorskollegiet (KK). Idrottskollegiet har som främsta uppgift att samordna nationernas idrottsutbud och skapa idrottsliga samarbeten nationerna emellan. Vill du ta del av alla idrottsaktiviteter i Lund? På vår Facebooksida Idrottskollegiet finner ni… Läs mer
Internationella kollegiet

Internationella kollegiet

Internationella kollegiet/ International Comittee Lund has international students from around the world and all of Lund´s nations have an international secretary or novischförman who has direct contact with international students. Every semester the International Committee puts together, among other things,… Läs mer
Körkollegiet

Körkollegiet

Körkollegiet är ett underkollegium till Kuratorskollegiet och är ett samarbete mellan Studentlunds nationskörer. Vårt mål är att bidra till ett rikt körliv i Lund. Varje jul arrangeras en stor Luciakonsert i Universitetsaulan, Körkollegiets största aktivitet. Vi arrangerar även inspirationsdagar med… Läs mer
Kuratorskollegiet

Kuratorskollegiet

Kuratorskollegiet, kanske mer känt som KK, är ett samarbetsorgan mellan tolv av Lunds studentnationer (ej Smålands). KK grundades 1927 grundades av Tage Erlander (kurator på Wermlands nation 1926-29 och sedermera statsminister) och allt sedan dess har samarbetet fortskridit. Samarbetet gäller i första hand… Läs mer
NATU-kollegiet

NATU-kollegiet

NATU är ett underkollegium till Kuratorskollegiet. NATU står för Nationens Aktivitets och Trivsel Utskott och arrangerar evenemang frånkopplade från fest. Varje år arrangerar NATU-kollegiet fem evenemang (tre på våren och två på hösten) för Studentlunds medlemmar. Under vårterminen hålls de… Läs mer