Nationer mot narkotika

Nationer mot narkotika

Avståndstagande
Bruk och spridning av narkotika på nationerna i Lund är oacceptabelt. Nationerna har en nolltolerans mot narkotika som gäller allt köpande, säljande, innehav och brukande av olagliga berusningsmedel i enlighet med alkohollagen (2010:1622),
samt narkotikastrafflagen (1968:64).

Detta gör nationerna
Kampanjen Nationer mot narkotika är ett samarbete mellan 12 av 13 nationer i Lund även s.k. KK (Kuratorskollegiet). Nationerna samarbetar för att utbyta erfarenheter och tillsammans verka mot narkotikaanvändning bland Lunds studenter. Varje nation arbetar enskilt med alkohol- och narkotika policies och dessa uppdateras kontinuerligt. Om en gäst ertappas med att bruka eller sprida narkotika kommer nationen i fråga kontakta och anmäla detta till polisen. Nationerna och polisen har ett nära samarbete för att motverka användning och spridning av narkotika bland Lunds studenter.
Behöver du hjälp? Behöver du eller någon du känner hjälp så kan du vända dig till någon av
nedanstående organisationer:

Hjälplinjen – Om du känner att du behöver prata med någon utomstående om något som tynger dig har du möjligheten att, helt anonymt, ringa till Hjälplinjen.Deras öppettider är 13-22 alla dagar och du når dem på 0771-22 00 60.

Mariamottagningen – Mariamottagning mellersta Skåne är till för unga under 24 år med problem med alkohol eller andra droger. Mottagningen vänder sig även till den unges föräldrar och närstående. https://lund.se/omsorg–hjalp/missbruk/mariamottagning-for-unga/

Cannabishjälpen – För alla som berörs av cannabis. Oavsett om du själv röker ibland, har stora bekymmer med cannabis, är anhörig eller möter de som röker i ditt arbete och vill hjälpa, är cannabishjälpen en sida där du kan hitta relevanta fakta. Du kan även ställa frågor samt hitta professionellt stöd och behandling ifall du vill ha hjälp att sluta röka. http://cannabishjalpen.se/

Unga Vuxna – finns till för alla mellan 16-29 år. De behandlar allt från personliga problem, relationer, stress, ångest, frågor kring fysisk och psykisk hälsa mm. De håller i kortare samtalsstöd och du behöver ingen remiss. Om det skulle visa sig att
du behöver ytterligare stöd hjälper mottagningen hjälpa dig att hitta rätt. Du når dem via telefon på 046-35 80 93. För att boka tid kan du även här använda dig av Vårdguidens e-tjänster!

https://www.1177.se/Hitta-vard/Skane/Kontakt/Mottagning-for-unga-vuxna-
Lund/

Mer information på Lunds Universitets hemsida:
https://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/studenthalsan/alkohol-o
ch-droger

Kontaktuppgifter