Utrikespolitiska Föreningen

Utrikespolitiska Föreningen

Utrikespolitiska föreningen Lund (UPF) är en religiöst och politiskt obunden studentförening med syfte att främja debatt kring internationella frågor och höja Lundastudenters medvetenhet om omvärlden. Föreningen anordnar föredrag, studieresor och sociala aktiviteter, erbjuder karriärförberedande verksamhet och huserar flera medier.
UPF arrangerar en till två föredrag i veckan där en aktuell person (t ex diplomat, journalist eller forskare) diskuterar en intressant fråga – allt från krigsläget i Afganistan och klimathot till drogkartellers inflytande i Colombia och muslimsk populärkultur. Föredragen brukar vanligtvis äga rum på Cafe Athen i AF-borgen.
Medieutskotten fyller en stor funktion hos UPF; föreningen sänder radio varje onsdag kl 17-18 och publicerar tidningen Utrikesperspektiv som finns i både tryckt form och nätupplaga. UPF är stolt över sina medier; Radio UPF har bland annat vunnit Stora radiopriset tre gånger och tidningen har fostrat flera framgångsrika journalister.
Under de senaste åren har föreningen gästats av personer som Kofi Annan, Carl Bildt och Nobelpristagaren Shirin Ebadi. För aktuell information om föredrag, vänligen besök vår hemsida eller vår fan page på Facebook.

Kontaktuppgifter