VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! | WELCOME TO A NEW SEMESTER!

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! | WELCOME TO A NEW SEMESTER!

Hej ny student och varmt välkommen till Sveriges bästa studentstad, och tidigare student: varmt välkommen tillbaka!

Studentlund är ett samlat medlemskap till hela Lunds studentliv. Studentlund utgörs av nationerna, Akademiska Föreningen och studentkårerna. När du blir medlem i Studentlund får du tillgång till social gemenskap och kulturella evenemang. Du får också möjlighet att påverka din utbildning, knyta kontakter med arbetsmarknaden, ställa dig i bostadskö och mycket mer!

Som ny student blir du medlem genom att ladda upp ditt antagningsbesked, betala anmälningsavgiften och besöka den nation du vill skriva in dig hos. Därefter får du tillgång till allt Lunds studentliv har att erbjuda!

Inskrivningsperioden för nationerna är öppen från den 21 augusti till den 15 september! Mer information kring nationernas öppettider hittar du på respektive nations informationskanaler.

Är du inte studerande vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola? Även många studenter i omnejd är berättigade att gå med i Studentlund! Studenter vid Copenhagen Business School, Danmarks Tekniske Universitet, Högskolan Kristianstad, Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamns universitet, Malmö Universitet, Roskilde Universitet & Sveriges lantbruksuniversitet kan skriva in sig.

För vanliga frågor och svar, klicka HÄR

——–

Hello new student and welcome to Sweden’s best student city, and former student: welcome back!

Studentlund is a collective membership for all of Lund’s student life. Studentlund consists of the nations, Akademiska Föreningen and the student unions. When you become a member of Studentlund, you get access to a social community and cultural events. You also get the opportunity to influence your education, make contacts with the labor market, join the housing queue and much more!

As a new student, you become a member by uploading your admission notice, paying the registration fee and visiting the nation you want to register with. Then you get access to everything Lund’s student life has to offer!

The registration period for the nations is open from August 21 to September 15! More information about the opening hours of the nations can be found on each nation’s information channels.

Are you not a student at Lund University or Lund University of Technology? Many students in the surrounding area are also eligible to join Studentlund! Students at Copenhagen Business School, Technical University of Denmark, Kristianstad University, School of Architecture, University of Copenhagen, Malmö University, Roskilde University & Swedish University of Agricultural Sciences can sign up.

For frequently asked questions and answers, click HERE

Kontaktuppgifter