Wermlands Nation

Wermlands Nation

In English below

Wermlands Nation bildades 1682 och är en av de äldsta nationerna i Lund! En studentnation är en förening av studenter – för studenter, där det är medlemmarna själva som gör nationen till sin egen. Idag ligger nationen mitt i hjärtat av Lund och består av cirka 600 medlemmar.

Det som förenar oss är den Wermlänska andan, gemenskapen och festligheterna! Wermlands är en plats för alla att mötas på, där alla får vara med! Vårt mindre medlemsantal gör det även möjligt för oss att vara nära varandra och lättare känna en form av gemenskap, men även erbjuda stor kreativ frihet till våra aktiva medlemmar, så kallade förmän, som ständigt föreslår nya, roliga aktiviteter och idéer för att ta oss an!

Vi skapar tillsammans onsdagspubar, där alla studenter får tid och plats att slappna av mellan studierna, festliga tillställningar med klubb på fredagar, sport på måndagar, sittningar och självklart mycket mer! Wermlands Nation handlar om att göra studentlivet så meningsfullt och roligt som möjligt under studietiden men är också en plats där du kan känna dig som hemma även när man har långt (eller lite mindre långt) hem-hem! Vi erbjuder även studentbostäder för våra medlemmar.

Så, om du vill ha en studietid fylld med gemenskap, vänner, skratt och fest – skriv då in dig hos oss, käraste Wermlänning!

Kom in i Wermen!

Wermlands nation was founded in 1682 and is one of the oldest nations in Lund! A student-nation is an organisation by students – for students, where the members are the ones who make the nation their own. Today the nation is located in the heart of Lund and consists of around 600 members.

What unites us is the Wermlandic-spirit, the community, and ofcourse the festivities. Wermlands is a place where people can meet, and where everyone is welcome! Our small amount of members creates a close-knit community where it’s easy to make friends, but also allows creative freedom for our active members to suggest new ideas and activities.

Together we create Wednesday-pubs, a place to relax and have a drink with friends, clubs every Friday, sports on Mondays, sittnings, and ofcourse so much more! Wermlands Nation is all about making the studentlife as meaningful and fun as possible, whilst also creating a home, away from home! We also offer studenthousing for our members.

So, if you want a university experience filled with community, friends, laughter and party – become a member!

Come into the Warmth!

Kontaktuppgifter