Wermlands Nation

Wermlands Nation

In English below

Sedan 1682, så har Wermlands Nation erbjudit vänskap, skratt och minnen för livet åt sina medlemmar! Lokaliserat i mitten av Lunds hjärta, så är vi idag en utav Lunds minsta studentnationer med våra 700 medlemmar. Men om du frågar oss så är det bara för det bättre! Det är just vår lilla storlek som möjliggör vår underbara anda av vänskap och familjaritet! Wermlands är den mysiga nationen i Lund, fylld av skratt och kramar! Vi är en familj, en familj vars passion är att göra din tid som student till den mest fantastiske i ditt liv (vi tänker iallafall försöka vårt bästa, och vi bjuder in dig till att vara med!) Vi erbjuder återkommande pubar varje onsdag i vår mysiga källare, fika och bruncher, vandringar i de närliggande skogarna, samt yoga för Lunds studenter!

Våra medlemmar härstammar från alla livets hörn, och är förenade i den fantastiska Wermländska andan av gemenskap! Inklusivitet är centralt för oss, och utöver allt annat värdesätter vi att våra medlemmar känner sig välkomna, säkra och inkluderade i våra evangemang, oavsett vem de är! Vi välkomnar HBTQIA+ personer, liksom utbytesstudenter, med engelska som det primära språket för vår verksamhet.

Centralt för Wermlands Nation är även idealet av att vara Lunds grönaste studentnation! I centrum för detta är vår miljökomitté, som ansvarar för att konstant förbättra vår familjs, samtidigt som de även har hand om att organisera arbetet i våran trädgård, med målet om att en vacker dag kunna odla vår egen mat! Utöver detta så erbjuder Wermlands alltid veganska alternativ på menyn för våra evangemang. Men vi har ju glömt nämna det bästa! För varje medlem så donerar vi en del av medlemsavgiften för att beskydda regnskog i Ecuador. Detta möjliggör det för oss att rädda 20 kvadratmeter av regnskog för varje medlem i nationen! Så vad väntar du på? Skriv in dig idag, och hjälp oss att rädda några träd!

Kom in i Wermen!


Since 1682, Wermlands Nation has provided its student members with friendship, fun and the memories to last for a lifetime! Located at the heart of Lund, we are today one of Lund’s smallest student nations with our 700 members. But if you ask us, that is all for the better! Our small size is namely what has allowed our amazing spirit of friendship and kinship to prosper! Wermlands is the cozy nation of Lund, filled with a lot of laughter and hugs! We are a family, one which is committed to making your time as a student into the most amazing time of your life (or at least, we are gonna try our hardest, and we invite you to join in on it!). We provide weekly pubs every wednesday in our cozy basement, fika and brunches, hikes in the local woods, as well as yoga for the students of Lund!

Our members hail from all walks of life, and are united together in the amazing Wermlandic spirit of unity! Inclusivity is central to us, and above all else we value that our members feel welcome, safe and included in our events, no matter who they are! Thus we are welcoming of LGBTQIA+ people, as well as of foreign exchange students, with english being our primary language during events!

Central to Wermlands Nation is also the ideal of being Lund’s greenest nation! At the center of this is our Environmental Committee, responsible for constantly improving the environmental aspects of our family, while also being responsible for organising the work in our backyard garden, in which we will aim to one day grow our own food! Alongside this we also always provide vegan options on the menu of our events. Oh, but we forgot to mention the best part! For every member we donate a part of the fee to help protect rainforests in Ecuador. This allows us to save 20 square meters of rainforest per member! So what are you waiting for? Sign up today, and help us save some trees!

Kom in i Wermen!

Kontaktuppgifter