Lunds Nation

Lunds Nation

Bästa student!
Varmt välkommen till Lund, och till den bästa tiden i ditt liv! Hos oss kan du finna tillflykt när tentaångesten gör sig påmind, CSN har tagit slut eller om du har lite hemlängtan. Här träffar du en härlig blandning av folk från olika fakulteter – studenter som precis som du vill ha kul vid sidan av sina studier. Nationen är en plats för utveckling och engagemang, skratt och vänner för livet. Kanske känns studietiden oändligt lång, men utan att bli högtravande vill vi säga ta vara på tiden och gör det mesta av den.
Lunds nation är nationen som har öppet varje dag. Utöver daglig lunchservering och brunch varje helg erbjuder vi bland annat Burgers & Shakes, fantastiska restaurangupplevelser på Taket och håller klubbar på Penthouse varifrån du kan se hela vägen till Danmark. Du hittar mer info om våra olika verksamheter på www.facebook.com/lundsnation
Som ny i Lund kan det vara svårt med boende – där kan vi hjälpa dig! Lunds nation har 275 bostäder och varje terminen lottar vi ut ett gäng av dessa till nya studenter. Våra härliga husförmän svarar på alla dina frågor på hus@lundsnation.se
Har du några frågor om nationen eller studentlivet i Lund, eller vill du kanske bara vill snacka lite? Mejla oss på info@lundsnation.se eller sväng än hellre förbi vår expedition på Agardhsgatan 1.
Varmt välkommen in i Lunds bästa gemenskap – Lundalivet börjar här!
___
Dear student!
A warm welcome to Lund, and to the best time of your life! With us, you can find refuge when the exam anxiety is reminded, CSN has run out or if you have a little homesickness. Here you will meet a wonderful mix of people from different faculties who just like you want to have fun alongside studies. It is a place of development and commitment, lots of laughter and friends for life. Maybe the study time feels infinitely long, but without being arrogant, we want to take advantage of the time and make the most of your student life in Lund.
Lunds nation is the nation that is open every day. In addition to daily lunch service and brunch every weekend, we offer, among other things, Burgers & Shakes, fantastic restaurant experiences on Taket and hold clubs at the Penthouse from where you can see all the way to Denmark. You can find more info about our various activities at www.facebook.com/lundsnation
As a newcomer to Lund, it can be difficult to find accumodation – we can help you there! Lund nation has 275 housings and every semester we raffle a bunch of these to new students. Our wonderful house foremen answer all your questions at hus@lundsnation.se
Do you have any questions about the nation or student life in Lund, or do you perhaps just want to chat a little? Email us at info@lundsnation.se or, even better, turn past our expedition on Agardhsgatan 1.
A warm welcome to Lund’s best community – Lund life begins here!

Lunds Nation

Agardhsgatan 1, 223 51 Lund

E-post. info@lundsnation.se | Hemsida. www.lundsnation.se