Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö
Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet är en sammanslutning av studerande vid Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan. Vid respektive skola finns även en sektion för just den skolans studerande. Studenterna finns representerade i respektive institutionsstyrelse, utbildningsråd samt i Konstnärliga Fakultetsstyrelsen.

Konstnärliga fakultetsstyrelsen är högsta beslutande organ för hela Konstnärliga fakulteten. Studenterna finns även representerade i Lärarförslagsnämnden, som är ett övergripande organ för ovan nämnda skolor när det gäller nyanställning och befordran av lärare.

Kårens uppgift är att främja studenternas inflytande och medbestämmande i alla frågor som berör Konstnärliga fakulteten.

Studentkåren skall gentemot skolans personal, myndigheter, fackliga organisationer representera de studerande samt bevaka deras intressen.

Utbildningsråden för musiklärarutbildningen respektive musiker- och kyrkomusikerutbildningarna är högsta beslutande instans inom respektive utbildning.

Studentkåren är en religiöst och partipoliskt obunden organisation.