Lunds naturvetarkår

Lunds naturvetarkår

Lunds naturvetarkår, LUNA, är studentkåren för alla studenter vid den naturvetenskapliga fakulteten. Om du läser astronomi, biologi, fysik, geologi, kemi, matematik, miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, molekylärbiologi, naturgeografi, sjukhusfysik eller teoretisk fysik så blir du medlem hos oss när du blir medlem i Studentlund. 

LUNA har som främsta uppgift att bevaka studenternas intressen och se till att de naturvetenskapliga utbildningarna i Lund blir bättre. Därför har vi studentrepresentanter i alla beslutande organ på fakulteten och de nio institutionerna, så som styrelser och utbildningsnämnder. På institutionsnivå så är det våra studieråd som ansvarar för tillsättandet av studentrepresentanter. Studieråden är också kårens demokratiska fundament, alla naturvetarstudenter är välkomna till sitt studieråds möten för att uttrycka sina åsikter om utbildningen. Dessutom har studieråden social verksamhet och är ett bra ställe om du vill lära känna fler studenter vid din institution. 

Förutom utbildningsbevakningen så ägnar sig kåren åt social verksamhet och arbetslivskontakter för våra studenter. Fadderutskottet (FU) anordnar en novischperiod för nya studenter i början av varje hösttermin som är den perfekta introduktionen till studentlivet i Lund. Under terminen arrangerar Sexmästeriet (6m) och Sportutskottet olika typer av festliga och roliga evenemang. Om det inte lockar så kan du ta chansen att arbeta med frågor du brinner för i Jämställdhets- och Likabehandlingsutskottet (JoL) eller Miljöutskottet (MU). Näringslivsutskottet (CRC) erbjuder möjligheter till kontakt med arbetslivet genom föreläsningar och seminarier med potentiella framtida arbetsgivare, alumner och forskare. 

Kåren leds av en styrelse som inkluderar kårens ordförande, vice ordförande och näringslivskoordinator vilka jobbar heltid för kåren under ett verksamhetsår. Om du vill veta mer om kårens verksamhet, kolla in vår hemsida och sociala medier, skicka ett mail eller kom och besök heltidarna på kårkontoret!

Kontaktuppgifter