Humanistiska och teologiska studentkåren

Humanistiska och teologiska studentkåren

Humanistiska och teologiska studentkårens (HTS) främsta syfte är att bevaka och kvalitetssäkra de humanistiska och teologiska utbildningarna. Detta sker främst genom våra sju studentråd och ett studieråd, som bevakar utbildningen på lokal nivå och där du som student kan engagera dig för att förbättra din utbildning. Om du har några frågor, funderingar eller problem med din utbildning kan du alltid vända dig till ditt studentråd – de vet vad som gäller, och vart man ska vända sig.

Studenterna i Lund har rätt att sitta med i alla beslutande organ, och dessa poster tillsätts genom kårerna. HTS tillsätter studeranderepresentanter i t.ex. institutionsstyrelser, nämnder och arbetsutskott. Där kan du engagera dig för att föra studenternas talan i beslut som berör utbildningen!

Kåren driver även arbetsmarknadsrelaterade frågor och arrangerar sociala aktiviteter. Vårt utbildningsutskott och studiesociala utskott släpper rapporter, sexmästeriet planerar sittningar och annat skoj, Lunära Kommittén arrangerar årligen Lunära högtiden. Däremellan har vi återkommande evenemang som spelkvällar, träningspass och språkkaféet Café Multilingua. Allt för att din studietid ska vara den bästa möjliga!

Vi vill hälsa dig varmt välkommen att engagera dig i något av kårens studentråd, utskott eller kommittéer. Det finns något för alla medlemmar, vare sig om ditt intresse ligger i utbildningsbevakning, studiesociala frågor eller sociala evenemang. Kom gärna förbi på en kopp kaffe eller för att umgås i kuddrummet, och tveka inte heller att kontakta kåren om du stöter på problem i din utbildning eller om du har idéer eller synpunkter på verksamheten. Vårt kansli ligger i A117b i Absalon-byggnaden i Språk- och litteraturcentrum.

Kontaktuppgifter