Kårer.

Kårer i Studentlund

Corpus Medicum

Corpus Medicum

Corpus Medicum är kåren för samtliga utbildningar på Medicinska Fakulteten i Lund. Vi sköter arbetet från studenthåll med att bevaka och försöka förbättra utbildningarna och studieklimatet. Detta sker genom representation hela vägen ner från enskild kursnivå upp till fakultetsledning. Arbetet… Läs mer
Humanistiska och teologiska studentkåren

Humanistiska och teologiska studentkåren

Humanistiska och teologiska studentkårens (HTS) främsta syfte är att bevaka och kvalitetssäkra de humanistiska och teologiska utbildningarna. Detta sker främst genom våra nio studentråd, som bevakar utbildningen på lokal nivå och där du som student kan engagera dig för att… Läs mer
Juridiska Föreningen

Juridiska Föreningen

Juridiska Föreningen är juriststudenterna i Lunds studentkår. Vårt mål är att skapa en så rolig och givande studietid som möjligt för dig som är juriststudent. Att Juridiska Föreningen är en studentkår innebär att vi… Läs mer
LundaEkonomerna

LundaEkonomerna

LundaEkonomerna är mötesplatsen och kåren för alla studenter vid Lund University School of Economics and Management. Vi säkerställer att du kan kommer kunna maximera din tid som student i Lund. LundaEkonomernas huvudsyfte är att kontinuerligt säkerställa utbildningsnivån på LUSEM. Vi… Läs mer
Lunds naturvetarkår

Lunds naturvetarkår

LUNA är kåren för alla naturvetare. Hos oss kan du bli medlem om du läser astronomi, biologi, fysik, geologi, kemi, matematik, meteorologi, miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, molekylärbiologi, naturgeografi, sjukhusfysik eller teoretisk fysik. LUNA har som främsta uppgift att bevaka studenternas… Läs mer
Samhällsvetarkåren

Samhällsvetarkåren

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet är studentkåren för alla som studerar vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund eller Helsingborg eller vid LUCSUS, Center for Middle Eastern Studies och Center for East- and Southeast Asian Studies. Vårt huvudsakliga uppdrag… Läs mer
Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet är en sammanslutning av studerande vid Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan. Vid respektive skola finns även en sektion för just den skolans studerande. Studenterna finns representerade i respektive institutionsstyrelse, utbildningsråd samt i Konstnärliga Fakultetsstyrelsen. Konstnärliga… Läs mer

Kårer utanför Studentlund

Teknologkåren

Teknologkåren

Teknologkårens verksamhet är uppdelad i tre ben – Utbildning, Näringsliv och Fritid. Utbildning: Vi har studieråd på olika sektioner som kontinuerligt arbetar för att hålla en hög kvalitet på vår utbildning. Dessutom ser vi till att det finns med studenter… Läs mer

LUS

BoPoolen

BoPoolen

BoPoolen är en bostadsförmedling som drivs av Lunds Universitets Studentkårer (LUS). BoPoolen finansieras av Lunds universitet och Lunds kommun. Bostadsförmedlingen sköts via hemsidan www.bopoolen.nu, där annonser för uthyrning av lägenheter och rum läggs ut av framförallt privatpersoner. Läs mer
Kreditkassan

Kreditkassan

Kreditkassan är en studentdriven stiftelse utan vinstintresse som lånat ut pengar till studenter sedan 1922. Vi frågar aldrig vad du ska ha pengarna till eller varför du behöver låna. Hos oss lånar du som student upp till 20.000 kronor med… Läs mer
Lillsjödal

Lillsjödal

Lillsjödals friluftsgård är en anrik skånsk gård som varit i Lunds studenters ägo sedan 1941. Gården hyrs ut av Lunds universitets studentkårer, för exempelvis styrelseöverlämningar, teambuilding, tackfester eller lägervistelser. Lillsjödal ligger i ett naturskönt område med lövskog, ängar och en… Läs mer
Studentombud

Studentombud

Studentombudet är en studentservice av Lunds Universitets Studentkårer (LUS). Det innebär att den hjälp du får sker på dina villkor och med tillvaratagande av dina intressen. Studentombudet handleder och bistår studenterna och kårerna med hjälp i deras arbete… Läs mer
Tidningen Lundagård

Tidningen Lundagård

Studenternas egen tidning skickas till de flesta lundastudenters brevlåda varje månad. Lundagård är med sina nu 94 år på nacken Sveriges äldsta studenttidning, men har långtifrån slagit sig till ro. I stället jagar tidningen ständigt universitetet, kårerna och studentföreningarna med… Läs mer