Projekt 6

Projekt 6

P6 är en politisk och religiöst oberoende studentförening som arbetar med STI-, HIV- och graviditetsprevention samt sexual- och relationsfrågor. P6 målgrupp är studenter vid Lunds universitet. Vårt mål är att få en större medvetenhet och ett säkrare sexuellt beteende bland Lunds studenter. Vi arbetar även för att öka respekten för olika individers sexualitet.
Hur gör vi det?
Vi arbetar efter en metod som kallas peer-education (jämlike utbildar jämlike). Vi sprider information, delar ut gratis kondomer och finns till hands för hjälp och stöd när det behövs. Alla studenter är välkomna till vår expedition på 3:e våningen i AF-borgen. Vad vi kanske är mest kända för är de så kallade kondomräderna vilka innebär att ett gäng P6are besöker olika studentevenemang och delar ut gratis kondomer.
Medlemskap är gratis!
För våra medlemmar arrangerar vi löpande utbildningstillfällen, diskussionsträffar, filmkvällar och andra trevliga medlemsaktiviteter. Aktiviteterna bygger på medlemmarnas önskemål. Om du vill bli medlem kan du bli det genom att besöka vår expedition, kontakta oss via e-post eller på vår hemsida.

Kontaktuppgifter