Människorättsvetare i Lund

Människorättsvetare i Lund

Människorättsvetare i Lund är en programförening för studenter vid Lunds Universitets kandidatprogram i Mänskliga Rättigheter samt övriga studenter som läser kurser i mänskliga rättigheter. Vi arrangerar introveckor för nya studenter, föreläsningar och festligheter. Vårt mål är att skapa sammanhållning MR-vetare emellan och bidra med ett socialt sammanhang utanför föreläsningssalen. Föreningen styrs av medlemmarna och det är vi tillsammans som bestämmer vad MiL skall vara och göra.

Kontaktuppgifter