Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Lunds Universitets Politiska och Ekonomiska Förening bildades 1993 och är en politiskt och religiöst oberoende studentförening. När pol. mag-programmet etablerades tillkom LUPEF med syftet att verka för de studerande på programmet. Förutom pol. kand riktar sig föreningen mot studerande  av statsvetenskap och nationalekonomi, men också till alla andra studenter som intresserar sig för politik och ekonomi.
Föreningens syfte är att bevaka pol.mag- och pol.kand-studenternas intressen, stimulera till politisk och ekonomisk debatt och att utgöra ett kontaktnät för föreningens medlemmar.
LUPEFs styrelse har fjorton stycken ledamöter. Under året hålls det ett årsmöte och ett höstmöte till vilka föreningens medlemmar kallas. Under dessa genomförs bl.a. val av styrelseledamöterna och eventuella ändringar i föreningens stadgar.

Kontaktuppgifter