Kriminologernas Universitetsförening

Kriminologernas Universitetsförening

KUF, Kriminologernas Universitetsförening är en förening för alla som läser kandidatprogrammet i kriminologi, masterprogrammet i kriminologi eller en fristående kurs i kriminologi eller rättssociologi! Vi anordnar nollningsperiod för alla förstaårsstudenter på kriminologiprogrammet i Lund, samt flera roliga och intressanta aktiviteter resten av tiden så som gästföreläsningar, sittningar och Krimbalen. KUF samarbetar även med bland annat Samhällsvetarkåren i projekt som SAMarbetet och SAMbucklan, samt med andra föreningar inom samhällsvetenskapliga fakulteten genom diverse turneringar i till exempel beerpong och spökboll!
KUF jobbar för att skapa en gemenskap bland studenterna som knyts samman inom kriminologi, samt fungerar som länken mellan elever och lärare på programmet. Kika in på vår facebooksida KUF – Kriminologernas Universitetsförening för att se mer om vad som händer!