Hub AI

Hub AI

Hub AI för samman människor från alla discipliner för att prata om artificiell intelligens. Genom våra olika evenemang och aktiviteter hoppas vi kunna starta meningsfulla samtal och bygga ett starkt och pålitligt studentnätverk som kan hjälpa dig med framtida akademisk forskning och branschförbindelser.

Kontaktuppgifter