Hållbart Universitet

Hållbart Universitet

Hållbart Universitet (HU) är en ideell miljöorganisation för studenter.
Som hållbarhetsentusiaster och engagerade miljöoptimister arbetar vi för en bättre framtid tillsammans med våra arbetsgrupper Bee the Change, Food Saving Lund, Intersection, Klimatstudenterna, Sustainability Book Club och Sustainable Leaders. Vi är en paraplyorganisation som främjar och koordinerar våra arbetsgrupper och alla engagerade studenter i deras hållbarhetsarbete.
Dessutom organiserar vi olika typer av sociala och akademiska aktiviteter varje termin, från DIY och workshoppar för klimataffischer till hållbarhetsrelaterade föreläsningar och klädbytesevenemang.
Om du, precis som vi, känner att du vill engagera dig för en mer hållbar framtid, hör av dig till oss! Du kan kontakta oss eller någon av våra arbetsgrupper på Facebook .
Alla är varmt välkomna – ju större och ju mer interdisciplinär gruppen blir desto
bättre!
HU:s styrelse träffas vanligtvis en gång i veckan för diskussioner, förberedelser,
uppföljningar, m.m. Språket på träffarna är engelska.
Hållbart Universitet (HU) is a non-profit environmental student organization. As sustainability enthusiasts and engaged environmental optimists, we work towards a better future together with our working groups Bee the Change, Food Saving Lund, Intersection, Klimatstudenterna, Sustainability Book Club and Sustainable Leaders.  As an umbrella organization, we support and coordinate the engagement of our working groups and all motivated LU students on their sustainability mission. Moreover, we organize various social and academic activities and events each term, varying from DIY and climate
poster workshops to sustainability-related lectures and cloth swapping events.
If, like us, you feel the desire to commit yourself to a more sustainable future, feel free to
contact us or one of our working groups on Facebook. Everybody is warmly
welcome – the more we are, and the more diverse and interdisciplinary we are, the better!
The HU board is usually meeting once a week for any kind of exchange, discussions, follow-
up and preparation work (in English).

Kontaktuppgifter