Effektiv Altruism

Effektiv Altruism

Effektiv Altruism är ett globalt community som försöker ta reda på hur man kan förbättra världen genom att handla utifrån tillgänglig evidens. ”Doing good better” innebär etisk, rationell och kvantitativ utredning: vi undersöker vilka problem som verkligen bör få mest uppmärksamhet på global skala, vi utvärderar vilka insatser som har mest effekt och vi försöker ta reda på vilken forskning som behövs nu för att framtida generationer ska frodas. Gå med i vår förening för att få veta mer om våra koncept och metoder och upptäck hur du kan ha störst positiv påverka på världen genom dina studier och framtida karriärval!