East Asia Student Association

East Asia Student Association

East Asia Student Association Lund (EASA) är en politiskt och religiöst obunden studentförening som verkar för att öka intresset och sprida kunskap kring Öst- och Sydostasien. Genom olika aktiviteter arbetar vi för att skapa en plattform som främjar akademiska, sociala och kulturella utbyten mellan studenter med olika bakgrunder. Enkelt sagt, om du är intresserad för Öst- och Sydostasien, då är EASA rätt förening för dig!

Kontaktuppgifter