Debora

Debora

Debora är en feministisk och kristen studentförening i Lund. Vi är en mötesplats för alla oavsett kön, identitet, sexuell läggning, tro eller icke-tro. Vi träffas fyra gånger per termin för att samtala, reflektera och dela tankar om tro och feminism samt andra aktuella ämnen tillsammans, och såklart bjuds det alltid på fika! Information om viktiga datum och våra träffar finns alltid att hitta på vår Facebooksida. Varm välkommen till att i en trygg och öppen miljö dela också dina tankar med oss!

Kontaktuppgifter