Amnesty Lund Student Group

Amnesty Lund Student Group

Amnesty Lund Student Group är en oberoende organisation som jobbar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, både nu och i framtiden. Genom att arbeta med olika Amnestykampanjer ökar vi medvetenheten och uppmuntrar till deltagandet i kampen för mänskliga rättigheter, samt sätter press på makthavarna. Dessutom har vi kul längs vägen!

Kontaktuppgifter