180 Degrees Consulting

180 Degrees Consulting

180 Degrees Consulting är en studentdriven organisation som har som huvudmål att hjälpa ideella organisationer, socialt inriktade och företag och socialt inriktade vinstdrivna företag att övervinna utmaningar och omvandla dem till möjligheter. Organisationen tillhandahåller dem överkomliga konsulttjänster från universitetsstudenter med expertis, kreativitet och problemlösningskompetens.