Välkommen till en ny termin på Lunds universitet!

Välkommen till en ny termin på Lunds universitet!

Och framförallt välkommen till en ny termin med Studentlund!
Studentlund är hela Lunds studentliv samlat i ett medlemskap. Studentlund utgörs av nationerna, Akademiska Föreningen och studentkårerna. När du blir medlem i Studentlund får du tillgång till social gemenskap och kulturella evenemang. Du får också möjlighet att påverka din utbildning, knyta kontakter med arbetsmarknaden, ställa dig i bostadskö och mycket mer.
Ett medlemskap – hela studentlivet

Kontaktuppgifter