Valberedningens nominering till Studentlundskoordinator och VSE 2019

Valberedningens nominering till Studentlundskoordinator och VSE 2019

Studentlunds valberedning har beslutat att nominera Theodor Blom till Studentlundskoordinator och Dennis Olsson till Verkställande Sekreterare Ekonomi för kalenderåret 2019-01-01 till 2019-12-31. Valberedningen var eniga i sitt beslut.
 
Valet av koordinatorn sker på Stormötet den 28 november. Valet av VSE sker på Terminsräkningsföreningens stämma den 28 november. Motkandidaturer till valberedningens nominering skickas till valberedningen på valberedning@studentlund.se senast onsdagen den
21 november.
 

Valberedningens motiveringar

Theodor Blom – Studentlundskoordinator 2019
Valberedningen har valt att nominera Theodor Blom som Studentlundskoordinator 2019. Theodor har en bred erfarenhet av Studentlund. Han har tidigare suttit som vice ordförande för Lunds naturvetarkår där han suttit med i både Kommunikationsgruppen och Stormötet. Just nu sitter han som Näringslivsansvarig på samma kår, vilket i kombination med hans tidigare åtaganden ger honom goda förutsättningar för att genomföra förtroendeuppdraget som Studentlundskoordinator.
Theodor har även goda kunskaper inom grafiskt arbete och har många idéer för hur han ska fortsätta arbeta vidare med Studentlunds grafiska profil. Han ser också fram emot att påbörja arbetet inför Studentlunds 10-årsjubileum. Theodor imponerade med god insikt i Studentlundssamarbetet och hur de olika benen fungerar. Därför anser valberedningen att Theodor Blom är en utmärkt kandidat till posten som Studentlundskoordinator för kalenderåret 2019.
 
Dennis Olsson – Verkställande Sekreterare Ekonomi 2019
Valberedningen har valt att nominera Dennis Olsson som Verkställande Sekreterare Ekonomi 2019. Efter snart ett år som ProQurator Ekonomi på Kristianstads Nation har Dennis goda kunskaper inom ekonomiskt arbete och är redan nu väl insatt i de arbetsuppgifter som medföljer posten som VSE. Dennis ser fram emot att få arbeta vidare inom studentlivet och är införstådd i de eventuella utmaningar som väntar nästkommande år. Som person är Dennis väldigt strukturerad och uppvisar stor respekt inför uppgiften att hantera de olika medlemsorganisationernas pengar. Därför anser valberedningen att Dennis Olsson är en självklar kandidat till posten som Verkställande Sekreterare Ekonomi för kalenderåret 2019.
 
Valberedningen genom
Johannes Kleiman, Ordförande för Studentlunds valberedning 


Johannes Kleiman – Programchef, Akademiska Föreningen
Jasmine Ouattara Friberg – Qurator, Sydskånska Nationen
Saga Cornelius – Vice Ordförande, Humanistiska och teologiska studentkåren
Carolina Lundh – Qurator, Hallands Nation
Elin Bergström – Vice Ordförande, Samhällsvetarkåren

Kontaktuppgifter