Valberedningens nominering till Studentlundskoordinator 2018

Valberedningens nominering till Studentlundskoordinator 2018

Studentlunds valberedning har beslutat att nominera Sissela Sjöberg till Studentlundskoordinator för kalenderåret 2018-01-01 till 2018-12-31. Valberedningen var eniga i sitt beslut.
 
Valet av koordinatorn sker på Stormötet den 28 november. Motkandidaturer till valberedningens nominering skickas till valberedningen på valberedning@studentlund.se senast tisdagen den 21 november.
 
Valberedningens motivering hittar du här.
Valberedningens nominering hittar du här.
 
Valberedningen genom
David Frödin, Ordförande för Studentlunds valberedning 


David Frödin – Qurator, Sydskånska Nationen
Julia Häggström – Programchef, Akademiska Föreningen
Erik Månsson – Ordförande, LundaEkonomerna
Nicole Schiller – Vice Ordförande, Juridiska Föreningen
Niklas Strandquist – Qurator, Hallands Nation

Kontaktuppgifter