Valberedningens nominering till följande poster 2023

Valberedningens nominering till följande poster 2023

Studentlunds valberedning har beslutat att nominera Joanna Bartczak till Studentlundskoordinator för kalenderåret 2023 med röstantalet 4 mot 0.*

Valet av studentlundskoordinator sker på Stormötet tisdagen den 15 November. Motkandidaturer till
valberedningens nominering skickas till valberedningen på valberedning@studentlund.se senast den 8 november klockan 23:59. Eventuella motkandidaturer för kungörs den 9 november.

Valberedningen genom
Anna Vass

Studentlunds valberedning har beslutat att nominera Erik Hickery till Verkställande Sekreterare
Ekonomi för kalenderåret 2023 med röstantalet 4 mot 0. Akademiska Föreningen deltog inte i
beslutet.

Valet av VSE sker på Terminsräkningsföreningens stämma torsdagen den 24 November.
Motkandidaturer till valberedningens nominering skickas till valberedningen på
valberedning@studentlund.se senast den 17 november kl 23:59. Eventuella motkandidater för VSE
kungörs den 18 november.

Valberedningen genom
Anna Vass

Kontaktuppgifter