Valberedningens nominering till koordinator 2016

Valberedningens nominering till koordinator 2016
Kewin koordinator 2016

Valberedningens nominering till koordinator 2016
Studentlunds valberedning har beslutat att nominera Kewin Erichsen till koordinator för kalenderåret 2016-01-01 till 2016-12-31. Valberedningen var eniga i sitt beslut.
Valet av koordinator sker på Stormötet den 18 november. Motkandidaturer till valberedningens nominering skickas till valberedningen på valberedning@studentlund.se senast lördagen den 7 november.
Studentlunds valberedning genom ordförande Fredrik Grotte, Lund den 3 november 2015.
Fredrik Grotte Qurator Östgöta Nation
Julia Borg Verksamhetschef Akademiska Föreningen
Fredrik Ekwurtzel Vice Ordförande Lunds Naturvetarkår
Viktor Andersson Vice Ordförande Humanistiska- och Teologiska Studentkåren

 

Kontaktuppgifter