Valberedningens nomineringar till VSA och Revisor 2023/2024

Valberedningens nomineringar till VSA och Revisor 2023/2024

Studentlunds valberedning har beslutat att nominera Johannes Svensson till Verkställande Sekreterare Administration för 2023/2024 med röstantalet 4 mot 0.

Johannes kommer nyligen från ett år som Kurator på Helsingkrona Nation. Han har under sitt år som Kurator haft gedigen kontakt med TRF, både som medlemsansvarig på nationen samt genom att sitta i KK:s medlemssystemsgrupp. Johannes visar god förståelse för TRF:s arbete och de projekt som drivs, och har visioner för vad han vill göra med posten. Han är ödmjuk inför sitt nationsperspektiv på TRF:s arbete, och är beredd att lägga extra energi för att ta in även kårernas och AF:s perspektiv. Som person är Johannes optimistisk och lösningsorienterad, och strävar alltid efter att vara så effektiv som möjligt, något som valberedningen tror är mycket användbart i rollen som VSA. Med en ekonomikandidat i ryggen samt tidigare erfarenhet av ekonomiskt arbete är vi även säkra på att han klarar av de ekonomiska delarna galant.

Med detta i åtanke anser valberedningen att Johannes Svensson är en självklar kandidat till posten som Verkställande Sekreterare Administration för 2023/2024.

Valet av VSA sker på Terminsräkningsföreningens stämma torsdagen den 25 maj. Motkandidaturer
till valberedningens nominering skickas till valberedningen på valberedning@studentlund.se senast
torsdagen den 18 maj klockan 23:59. Eventuella motkandidaturer kungörs den 19 maj.


Valberedningen genom
Lotta Flink
Ordförande för Studentlunds valberedning

Lund den 11 maj 2023

Studentlunds valberedning har beslutat att nominera Matilda Åhlen till Studentlunds revisor för
2023/2024 med röstantalet 5 mot 0.

Valet av revisor sker på Studentlunds Stormöte onsdagen den 31 maj. Motkandidaturer till
valberedningens nominering skickas till valberedningen på valberedning@studentlund.se senast
torsdagen den 18 maj klockan 23:59. Eventuella motkandidaturer kungörs den 19 maj.


Valberedningen genom
Lotta Flink
Ordförande för Studentlunds valberedning

Lund den 11 maj 2023

Kontaktuppgifter