Nominering VSA

Nominering VSA

Terminsräkningsföreningens valberedning har valt att nominera Oliver Särnehed till Verkställande sekreterare för terminsräkningsföreningen perioden HT2022-VT2023. Vill du motkandidera gör du detta genom att mejla vsa@trf.lu.se senaste datum att göra detta är 24/5 kl 15.00 och valet kommer ske 25 maj under TRFs stämma.

Kontaktuppgifter