Valberedningens nominering till Studentlundskoordinator för VT 2024

Valberedningens nominering till Studentlundskoordinator för VT 2024

Studentlunds valberedning har beslutat att nominera Emanuel Evers till Studentlundskoordinator för VT 2024 med röstantalet 5 mot 0.

Emanuel har tidigare varit PR-chef på Wermlands Nation, där han för närvarande sitter som senior. Från sin tid på nation har Emanuel stor erfarenhet av marknadsföring, projektledning och att anordna evenemang. Han har god vana vid protokollföring efter jobb vid Göteborgs tingsrätt. Emanuel har ansträngt sig för att få en uppfattning om vad posten innebär, och har reflekterat över dess olika aspekter. Hans öppna person, tydliga driv och positiva inställning ger honom bra förutsättningar. Valberedningen är enig om att Emanuel besitter den erfarenhet & kreativitet, det disciplin och den ödmjukhet som krävs för att bli en utmärkt Studentlundskoordinator.

Valet av studentlundskoordinator sker på Stormötet onsdagen den 15 november. Motkandidaturer till valberedningens nominering skickas till valberedningen på valberedning@studentlund.se senast den 7 november klockan 23:59. Eventuella motkandidaturer kungörs den 8 november.

Valberedningen genom

Lotta Flink

Ordförande för Studentlunds valberedning


Studentlund’s nomination committee has decided to nominate Emanuel Evers as Studentlund coordinator for VT 2024 with the number of votes 5 against 0.

The election of the Studentlundcoordinator takes place at the Stormöte on Wednesday, November 15th. Counter-candidacies to the nomination of the Election Committee are sent to the Election Committee at valberedning@studentlund.se no later than November 7 at 23:59. Any counter-candidacies are announced on November 8.

The Nomination Committee through

Lotta Flink

Chairman of Studentlund’s Nomination Committee

Kontaktuppgifter