Antagen till Lunds Universitet HT23? / Admitted to Lund University fall 2023?

Antagen till Lunds Universitet HT23? / Admitted to Lund University fall 2023?

Stort grattis! Registreringen för dig som börjar under höstterminen öppnar den 1 juli.

Studentlund är hela Lunds studentliv samlat i ett medlemskap. Studentlund utgörs av nationerna, Akademiska Föreningen och studentkårerna. När du blir medlem i Studentlund får du tillgång till social gemenskap och kulturella evenemang. Du får också möjlighet att påverka din utbildning, knyta kontakter med arbetsmarknaden, ställa dig i bostadskö och mycket mer.

**************

Congratulations! Registration for those who start in the fall semester opens on July 1st.

Studentlund is Lund’s entire student life gathered in one membership. Studentlund consists of the nations, the Academic Association and the student unions. When you become a member of Studentlund, you get access to social community and cultural events. You also get the opportunity to influence your education, make contacts with the labor market, get on the housing queue and much more.

Kontaktuppgifter