Antagen till Lunds universitet hösten 2017?

Antagen till Lunds universitet hösten 2017?

Grattis! Registreringen öppnar den 1 juli!
Studentlund är hela Lunds studentliv samlat i ett medlemskap. Studentlund utgörs av nationerna, Akademiska Föreningen och studentkårerna. När du blir medlem i Studentlund får du tillgång till social gemenskap och kulturella evenemang. Du får också möjlighet att påverka din utbildning, knyta kontakter med arbetsmarknaden, ställa dig i bostadskö och mycket mer.
Ett medlemskap – hela studentlivet.

Kontaktuppgifter