Malmö Nation

Malmö Nation

Malmö Nation karaktäriseras av de cirka 85 tjänstemän och 500 funktionärer som alla varje termin är med och skapar den speciella sammanhållning som vi är mycket stolta över på Malmö Nation. Vi erbjuder flest utskott, flest bostäder, bäst fester och gör så att din studietid blir fantastisk!

Som medlem i Malmö Nation är du välkommen att engagera dig i alla våra utskott. De är:

Matutskott: Lunch (måndag-fredag), Mangos (onsdagsmiddag), Easy Levin(Pub udda fredagar),  Brunch (lördag), Ivans, (söndagsmiddag) och Gourmetrestaurangen Gyllene Kalven (1gång per månad).

Festutskott: Casanova, Källaren, Upper East, Sexmästeriet/Husmosteriet, Festmästeriet/M&M och Marskalkeriet.

Kreativa utskott: Kören, Kapellet, Spexet, Radio Malmös, Fotoutskottet, Nationstidningen Gripen, DJ-utskottet, Natu som anordnar speciella trivselarrangemang och kulturella aktiviteter, Novischeriet, Idrottsutskottet, Estetikutskottet och IT.

Utöver detta har vi dessutom följande årliga evenemang: Novischfest (höst och vår, på hösten i stora salen på AF), Visboken (höst och vår), Vårbal, Valborgsyran på Sista April, Första majlunch, Ålagille, Gåsamiddag och Siste Novemberlunch. Som medlem är du välkommen att antingen delta eller vara med att anordna dessa aktiviteter.

Malmö Nations Bostäder innefattar 280 rum centralt i Lund med fast internetuppkoppling och låga hyror. Vid frågor angående bostäder är du välkommen att kontakta vår husförman via e-post:husforman@malmonaion.com.

Malmö Nation, när lagom inte räcker!

Malmö Nation

Östra Vallgatan 51, 223 61 Lund

E-post. notarie@malmonation.com | Hemsida. www.malmonation.com