Tornakören

Tornakören

Tornakören är en blandad nationskör som består av 50 studenter från Sydskånska, Helsingkrona, Västgöta, Krischansta och Hallands Nation. Vi sjunger på baler, novischfester, Lunds Universitets terminsavslutningar och arrangerar egna konserter. Varje år anordnar vi en av Lunds största Luciakonserter tillsammans med Gudrunkören i Universitetsaulan. Vår repertoar är blandad och inkluderar allt från pop, klassiska visor och musikal till festligt studentikost och anpassas till varje uppträdande.

Vi övar varje tisdag kl. 19:00 på Hallands Nation.

Intresserad av att sjunga med oss?

Då är du välkommen att höra av dig till vår ordförande på tornakoren@gmail.comeller besök vår hemsida tornakoren.se.