Körkollegiet

Körkollegiet

Körkollegiet är ett underkollegium till Kuratorskollegiet och är ett samarbete mellan Studentlunds nationskörer. Vårt mål är att bidra till ett rikt körliv i Lund. Varje jul arrangeras en stor Luciakonsert i Universitetsaulan, Körkollegiets största aktivitet. Vi arrangerar även inspirationsdagar med professionella körledare och dirigentkurser, allt för att hålla körlivet hos nationerna så levande som möjligt!
Har du frågor om Körkollegiet?
Kontakta vår ordförande på korkollegietordf@kuratorskollegiet.se