Internationella kollegiet

Internationella kollegiet

Internationella kollegiet/ International Comittee

Internationella Kollegiet är ett underkollegium till KK som arbetar för att främja internationella studenter inom Lunds nationsverksamheter. Genom ett samarbete mellan 11 nationer, anordnar IntK events för alla utbytesstudenter, oberoende av val av nation.

Varje termin anordnas en formell sittning för alla internationella studenter. när och var denna fest går av stapeln får du reda på här på studentlund.se eller genom din nations hemsida. Vi ses där!

In english: The International Committee is a subcommittee to KK that works to promote international students within Lund’s Nations. Through the collaboration between eleven nations, IntK organizes events for all exchange students, independent from choice of nation.

Every semester IntK organizes a formal “sittning” for all international students. You will find information about when and where this party is held by here on studentlund.se or by visiting your nation’s webpage. See you there!

Kollegiet/The Committee:

Charlotte Mandersson, Malmö Nation, President
Iain Lednor, Helsingkrona Nation, Secretary
Anja Hackfurth, Krischansta Nation, Treasurer
Jimmy Sok, Blekingska Nation, Head of Marketing
Karolina Komorowska, Kalmar Nation, Head of Marketing
Aida Ajanovic, Hallands Nation
Linn Broman, Östgöta Nation
Niels Kouwenhoven, Wermlands Nation
Oskar Sjöblom, Sydskånska Nationen
Wictor Johansson, Västgöta Nation