Kårer i Studentlund.

Corpus Medicum

Corpus Medicum

Corpus Medicum är kåren för samtliga utbildningar på medicinska fakulteten i Lund. Vi sköter arbetet från studenthåll med att bevaka och försöka förbättra utbildningarna och studieklimatet. Detta sker genom representation hela vägen ner från enskild kursnivå upp till fakultetsledning. Arbetet… Läs mer
Humanistiska och teologiska studentkåren

Humanistiska och teologiska studentkåren

Humanistiska och teologiska studentkårens (HTS) främsta syfte är att bevaka och kvalitetssäkra de humanistiska och teologiska utbildningarna. Detta sker främst genom våra åtta studentråd där du som student kan engagera dig för att förbättra din utbildning. Kåren driver även frågor… Läs mer
Juridiska Föreningen

Juridiska Föreningen

Juridiska Föreningen är juriststudenternas kår och dess främsta uppgift är att bevaka utbildningen vid Juridiska Fakulteten. Om du har synpunkter på din utbildning, vill påverka eller helt enkelt har frågor som rör dig och din utbildning är det till kåren… Läs mer
Lunds Naturvetarkår

Lunds Naturvetarkår

LUNA är kåren för alla naturvetare. Hos oss kan du bli medlem om du läser astronomi, biologi, fysik, geologi, kemi, matematik, meteorologi, miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, molekylärbiologi, naturgeografi, sjukhusfysik eller teoretisk fysik. Medlemskap i kåren är frivilligt. LUNA har som… Läs mer
Samhällsvetarkåren

Samhällsvetarkåren

Under din studietid vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är det Samhällsvetarkåren som är DIN kår. Inom kåren är det endast studenter som är verksamma och vi arbetar med utbildningsfrågor, sociala aktiviteter samt arbetsmarknadsfrågor. Kåren finns där som hjälp om du får problem och vid funderingar… Läs mer
Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö

Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet är en sammanslutning av studerande vid Musikhögskolan, Konsthögskolan och Teaterhögskolan. Vid respektive skola finns även en sektion för just den skolans studerande. Studenterna finns representerade i respektive institutionsstyrelse, utbildningsråd samt i Konstnärliga Fakultetsstyrelsen. Konstnärliga… Läs mer