Tidningen Lundagård

Tidningen Lundagård

Studenternas egen tidning skickas till de flesta lundastudenters brevlåda varje månad. Lundagård är med sina nu 94 år på nacken Sveriges äldsta studenttidning, men har långtifrån slagit sig till ro. I stället jagar tidningen ständigt universitetet, kårerna och studentföreningarna med grävande reportage och avslöjande artiklar om allt från olagliga forskare till studenternas dåliga ekonomi. Dessutom innehåller Lundagård alltid längre reportage, breda kultursidor och debattsidor där alla studenter är välkomna att uttrycka sin åsikt.

Lundagård ägs av Lunds universitets studentkårer, men är redaktionellt obunden. Tidningen görs av tre studentarvoderade redaktörer och ett sjuttiotal ideella medarbetare.

Tidningens främsta uppgift är att bevaka och granska LUS och de enskilda medlemskårernas verksamhet, övriga kårer, studentnationer, studentföreningar samt Lunds universitet. Dessutom har tidningen i uppgift att bevaka för studenterna viktiga händelser och skeenden både nationellt och internationellt. Lundagård har även en webbupplaga på www.lundagard.se som sköter den dagliga nyhetsrapporteringen med ett flertal artiklar om dagen. Webbupplagan har även en engelskspråkig version som finns att hitta på www.lundagard.net.

Vill du bli medarbetare?

På Lundagård arbetar du ideellt, men engagemanget ger erfarenhet, referenser och inte minst många roliga stunder. Du kan arbeta som reporter, fotograf, redigerare, illustratör, grafiker, översättare, webmaster eller systemansvarig. Vi kräver framför allt talang, men det är också bra om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med journalistik.

Intresserad? Skicka ett mejl med information om dig själv och vad du vill göra på Lundagård, samt arbetsprover.