Samhällsvetarkåren

Samhällsvetarkåren

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet är studentkåren för alla som studerar vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund eller Helsingborg eller vid LUCSUS, Center for Middle Eastern Studies och Center for East- and Southeast Asian Studies.

Vårt huvudsakliga uppdrag är att övervaka och utveckla utbildningen inom vårt område, det gör vi genom att tillsätta studentrepresentanter i beredande och beslutande organ men också genom politiskt påverkansarbete gentemot kommuner, Region Skåne och staten. Utöver det så arbetar vi också med sociala aktiviteter och arbetsmarknad- och karriärfrågor. Samhällsvetarkåren finns där som hjälp om du får problem eller om du har funderingar gällande din utbildning.

Samhällsvetarkåren består av studenter och det är enkelt att engagera sig i kåren, det krävs inga förkunskaper och det finns något för alla. Genom att bli aktiv i kåren kommer du kunna använda den kunskap som du får ifrån studierna i praktiken, vilket ger dig ett försprång i arbetslivet och en större förståelse för den kunskapen du besitter.

Samhällsvetarkåren

Paradisgatan 5:S, 223 50 Lund

E-post. info@samvetet.lu.se | Hemsida. www.samvetet.org