Lunds naturvetarkår

Lunds naturvetarkår

LUNA är kåren för alla naturvetare. Hos oss kan du bli medlem om du läser astronomi, biologi, fysik, geologi, kemi, matematik, meteorologi, miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, molekylärbiologi, naturgeografi, sjukhusfysik eller teoretisk fysik.
LUNA har som främsta uppgift att bevaka studenternas intressen och se till att naturvetarutbildningarna i Lund blir bättre. Därför har vi studenter som sitter med och bestämmer överallt på Naturvetenskapliga fakulteten, från det högsta beslutande organet till institutionernas styrelser och nämnder. Kåren har även sin egen interna organisation; läs mer om den på vår hemsida. Mycket av vårt arbete sker i våra studieråd. Men det är inte det enda vi gör – vi jobbar såklart också för att du ska ha det bra och roligt under din tid i Lund. Som medlem i LUNA får du som student flera fördelar. Vi arrangerar många sociala events för våra medlemmar, till exempel sittningar, fester, pubkvällar, spännande föreläsningar och seminarier. Vi hittar också på mycket roliga saker för våra nya studenter varje termin.

Kom till vårt kontor om du vill veta mer, så bjuder vi på lite fika och en trevlig pratstund!

ENG

LUNA is the union for all scientists. You can become a member of LUNA if you study astronomy, biology, physics, geology, chemistry, mathematics, meteorology, environmental science, environmental and health science, molecular biology, physical geography, medical physics or theoretical physics.

LUNAs main task is to observe the students interests and make sure that the scientific education in Lund improves. Therefore we have student representatives in all of the decision-making bodies and committees on the Faculty of Science and its institutions. The union also have its own organisation; read more about it on our webpage. Most of our work is done through our student councils. But that is not the only things we do – we also work so that you as a student will get the most fun out of your time here in Lund. As a member in LUNA you get many advantages. We arrange many social events such as sittningar, parties, pub-evenings, inspirational lectures and seminars. We also arrange many fun events for the new members at the start of every semester.

Come by our office if you want to know more, we will offer Swedish fika and a nice chat!

Lunds naturvetarkår

Sölvegatan 27, Lund, Sverige (Finns i Astronomihuset, rum B105)

E-post. luna@luna.lu.se | Hemsida. www.luna.lu.se