LundaEkonomerna

LundaEkonomerna

LundaEkonomerna är mötesplatsen och kåren för alla studenter vid Lund University School of Economics and Management. Vi säkerställer att du kan kommer kunna maximera din tid som student i Lund.

LundaEkonomernas huvudsyfte är att kontinuerligt säkerställa utbildningsnivån på LUSEM. Vi gör dock mycket, mycket mer än så. Vi sår på tre pelare – Career, Education och Social. Det innebär att vi tar stor stolthet i att kunna erbjuda något för alla. Dessa tre pelare huserar våra 27 olika kommittéer och projekt som anordnar olika typer av aktiviteter för alla medlemmar i LundaEkonomerna.

Våra 300 aktiva medlemmar arbetar tillsammans för att förbättra utbildningen som ges på LUSEM, våra studenters framtida karriärer och deras sociala liv. Därför är LundaEkonomerna den perfekta kanalen för att förbättra ditt nätverk. Gå in på vår hemsida för att se vilka positioner som är öppna just nu!

LundaEkonomernas hem är Skånis. Det är det gula huset mitt på LUSEMs innegård. Det är därinne styrelsen sitter och jobbar varje dag. Du kan alltid komma till Skånis om du har några frågor, vill värma och äta din lunch eller om du bara vill hänga en stund. Vi välkomnar dig med öppna armar!

LundaEkonomerna

Tunavägen 37, 223 63 Lund

E-post. info@lundaekonomerna.se | Hemsida. www.lundaekonomerna.se